KEZDŐLAP >> SZLOVÁK NYELVŰ ISMERTETŐ

SÚČASNOSŤ
Nemocnica Kolosa Vaszaryho má viac než 100 rokov. Bola vybudovaná formou pavilónového systému vo východnej časti Komárňansko-ostrihomskej župy za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti, a to 46 km od maďarskej metropoly. Leží na viachektárovom pozemku v srdci mesta Ostrihom. Vďaka svojej svojráznosti je schopná zabezpečiť kľudné prostredie potrebné pri liečení našich pacientov.

Od 1. júla 2012 disponuje kapacitou 473 nemocničných lôžok, z toho: 368 aktívnych lôžok a 105 lôžok pre chronických pacientov, ktoré sú rozdelené nasledovným spôsobom:

- Interné oddelenie - 92
- Kardiológia JIS - 6
- Chirurgia - 28
- Traumatológia - 33
- Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie - 32
- Otorinolaryngológia - 16
- Očné oddelenie - 16
- Neurológia - 43
- Neurológia JIS - 4
- Reumatologické oddelenie - 37
- Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny (KAIBO) - 8
- Psychiatrické oddelenie - 46
- Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie - 41 lôžok,
- Oddelenie vnútorného lekárstva - pre chronických pacientov - 15 lôžok,
- Oddelenie psychiatrie - pre chronických pacientov - 39 lôžok,
- Oddelenie paliatívnej starostlivosti "Hospice" - lôžková časť - 10 lôžok,

a to pre 100-tisíc obyvateľov okolitých obcí a miest.

Prostredníctvom verejnej súťaže od 1. júla 2012 začala svoje pôsobenie Urgentná zdravotná starostlivosť (Pohotovostná služba) so 7-imi lôžkami v centrálnej budove nemocnice.
Ambulantná zdravotná starostlivosť sa vykonáva komplexne v spojitosti s lôžkovými časťami jednotlivých oddelení. Takmer každý odbor je zastúpený v rekonštruovanom zdravotnom zariadení od roku 1998.
Od apríla 2013 bola otvorená vlastná, aj verejnosti dostupná lekáreň nemocnice Vaszary Patika, nachádzajúca sa pri hlavnej vrátnici.
Od 1. júla 2017 bola integrovaná Špecializovaná nemocnica a zdravotné stredisko sv. Barbory v Dorogu (dorogi Szent Borbála Szakkórház és Rendelőintézet), čím sa zvýšil počet lôžok pre chronických pacientov až o 125.

Naša inštitúcia v roku 2009 znovu získala ocenenie "Baby Friendly Hospital", t. j. "Nemocnica priateľská k deťom".

O vyššie uvedenú cenu sme sa uchádzali ako zariadenie disponujúce Gynekologicko-pôrodníckym oddelením. Nemocnica získala finančnú podporu vo výške 2 000 000,- Ft. Podmienkou účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní bolo systematické zabezpečenie podmienok stanovených WHO/UNICEF, potrebných pre udržanie tohto titulu. Zmluva o grante bola podpísaná v marci 2010 a Nemocnica Kolosa Vaszaryho sa stala oprávneným držiteľom titulu max. 3 roky.

Vedenie nemocnice
 

Funkcia: Meno: Tel. číslo: E-mailová adresa:
Generálny riaditeľ Dr. Péter Pák +36/33/542-301 titkarsag@vaszary.hu
Medicínsky riaditeľ Dr. Szilvia Dombi +36/33/542-301 titkarsag@vaszary.hu
Ekonomická riaditeľka Krisztina Lugosi +36/33/542-300/160 kriszti.lugosi@vaszary.hu
Riaditeľka zodpovedná za odbornú zdravotnú starostlivosť Gabriella Srutek 33/542-305 gabriella.srutek@gmail.com

 
KRÁTKA HISTÓRIA NEMOCNICE

Ostrihomské zdravotníctvo má svoje korene už v období panovania Kráľa sv. Štefana I. V našom meste bola zriadená po prvýkrát v histórii krajiny poľná nemocnica. Nemocnica bola pomenovaná po arcibiskupovi Kolosovi Vaszarym, ktorý prispieval najvyššou sumou na výstavbu nášho zdravotného zariadenia. Výstavba bola zahájená dňa 10. júla 1900 a prví pacienti mohli obsadiť svoje lôžka už 12. decembra 1901. Vo vtedajších ôsmich menších budovách, t.j. v 104-och miestnostiach pracovali dvaja lekári a päť mníšok.
Prvým riaditeľom bol dr. Béla Gönczy. Na jeho náhrobnom kameni nachádzajúcom sa na Centrálnom cintoríne v Ostrihome je napísaný medzi inými prívlastok: "Zriaďovateľ nemocnice". On a jeho krstný syn, dr. Béla Égenhoffer riadili vtedajšiu nemocnicu Kolosa Vaszaryho až do roku 1948. Do roku 1950 ošetrovateľskú starostlivosť poskytli mníšky (tzv. vincentky) Spoločnosti dcér kresťanskej lásky Sv. Vincenta de Paula.
Naša nemocnica slúžila vždy mestu Ostrihom ako verejná nemocnica a ako takú, jej postavenie problémy vyplývajúce z politických konfrontácií sa citlivo dotýkali. V roku 1989 mohla prijať meno arcibiskupa Kolosa Vaszaryho: Vaszary Kolos Kórház, Esztergom (Nemocnica Kolosa Vaszaryho v Ostrihome).
V posledných 110 rokoch naše zariadenie prekonalo mnoho ťažkostí, avšak z času na čas sa vedelo obnoviť.
Nespočetné množstvo lekárov začalo u nás svoju životnú dráhu alebo pôsobilo u nás dlhšie a kratšie obdobie, ktorí sa neskôr preslávili. Medzi nich patria napr. Dr. Attila Naszladi, Dr. Mariann Boga, Dr. János Holló, dr. Péter Votisky, profesori Dr. István Pénzes, Dr. Vilmos Csernohorszky, Dr. Lóránt Leel-Őssy a Dr. Árpád Szállási.

Zurück nach oben.