KEZDŐLAP >> SZLOVÁK NYELVŰ ISMERTETŐ

PREDSTAVENIE
Nemocnica Vaszary Kolos má viac než 100 rokov, bola vybudovaná v systéme pavilónov, vo východnej časti župy Komárom-Esztergom, je to zariadenie na poskytovania zdravotnej starostlivosti 46 km od Budapešti. Leží na viac hektárovom pozemku v srdci mesta Esztergom, so svojou svojráznosťou predsa vie zabezpečiť kľudné prostredie k liečeniu chorých pacientov.
Od 1. januára 2011 je nemocnicou s 483 posteľami, kde 378 postelí sú aktívne z toho 3 postele urgentného charakteru (SBO) v súčasnosti má výľuku. Počet chronických postelí je 105, z ktorých 41 postelí má k dispozícii odd. Pohybovej rehabilitácie, 39 postelí má k dispozícií oddelenie Chronickej Neurológie, 10 postelí má odd. Hospic a 15 postelí slúži odd. Onkologickej rehabilitácie, ktoré od 1. auguszta 2011 prechodne nie sú v prevádzke.
V jednotlivých medicínskych odboroch ako kardiológia, gastroenterológia, nefrológia, hematológia a onkológia, chirurgia-cievná chirurgia, pôrodníctvo-gynekológia, pediatria a intenzívna starostlivosť má nemocnica povinnosť zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre 97 tisíc obyvateľov v rámci územia župy.

V odboroch Neurológia, ORL, Očná medicína, Urológia, Psychiátria nemocnica má na starosti zdravotnú starostlivosť pre 138 tisíc občanov župy Komárom-Esztergom. Nakoľko v tejto župe pracuje jediné Reumetologické odd., tak zdravotnú starostlivosť v tomto odbore vykonáva nemocnica pre celú župu, t.j. pre 318 tisíc obyvateľov.
Ambulantná zdravotná starostlivosť sa vykonáva integrálne vzhľadom na lôžkovú zdravotnú starostlivosť. Skoro všetky medicínske odbori sú zastúpené v roku 1998-om rekonštruovanej, mestkej nemocnici. V roku 2000 v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti tu vyšetrili 450 tisíc pacientov, čo bolo o 10% viac než boli priemery v predchádzajúcich rokoch. V rámci Maďarska tu sa vytvorilo prvý krát mátrixovo-oddelenie, ktoré zabezpečuje zdravotnú starostlivosť očných a ORL pacientov.

Naša inštitúcia v roku 2009 znova získala titul "Bababarát Kórház" (Nemocnica je priateľom novorodených).

Štátny Ústav Detského Zdravotníctva (podporovateľ) v roku 2009 vyhlásil konkurz na titul "Bababarát Kórház". Naša Inštitúcia podala úspešný konkurz, na základe ktorého naša nemocnica, ktorá má Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, získala 2.000.000,- Ft podpory.

V rámci tohto konkurzu bolo treba dokázať sústavné a plynulé dodržiavanie podmienok systému VHO/UNICEF, aby sme mohli titul udržať. Zmluva o podpore bola podpísaná v marci 2010 a naša nemocnica je tri roky oprávnená nosiť tento titul.

Menežment nemocnice
 

Pracovný okruh Meno Telefon E-mailová adresa
Generálny riaditeľ Dr. Kanász Gábor 33/542-301 gabor.kanasz@vaszary.hu
Pov. lekársky riaditeľ Dr. Pák Péter 33/542-301 titkarsag@vaszary.hu
Riaditeľ na kvalitu práce Dr. Hambachné Kaszner Zsuzsanna 33/542-480 hambachne@vaszary.hu
Ekonomická riaditeľka Lugosi Krisztina 33/542-300/160 kriszti.lugosi@vaszary.hu
Riaditeľka ošetrovania Srutek Gabriella 33/542-305 gabriella.srutek@gmail.com

 
Krátke dejiny ostrihomskej Nemocnice Vaszary Kolos

V Ostrihome, v meste Svätého Štefana, do čias zakladateľa štátu, nášho veľkého kráľa, siahajú korene aj zdravotníctva. V štáte prvý krát tu sa vytvoril lazaret. Dnešná nemocnica nesie meno toho, kto daroval najväčší peňažný obnos na budovanie, a bol to Vaszary Kolos arcibiskup.
Na koniec XIX. storočia, z pôvodného domu chudobných, vytvárajúca sa nemocnica - ktorej bol vedúcim v Európe známy botanik (riaditeľ banky a školy) Fechtinger Sándor - už nevedel účinne obstarať potreby zdravotnej starostlivosti. Nasledovaním príkladu arcibiskupa veľa ľudí daroval peňažné prostriedky na stavbu novej nemocnice. Ich mená ešte aj dnes sú čitateľné na mramorovej tabuli starej chirurgie.

Stavba sa začala 10. júla 1900 a prví chorí pacienti mohli obsadiť svoje postele 12. decembra 1901. Vo vtedajšich 8 menšich-väčšich budovách, v 104-och miestnostiach dvaja lekári a piati sestričky pracovali. Prvý riaditeľ bol dr. Gönczy Béla, na ktorého hrobe v Cintoríne Vnútorného Mesta sa dá čítať medzi inými aj prívlastok, že "...budič života nemocnice". On a jeho krstný syn, dr. Égenhoffer Béla do roku 1948 riadili vedajšiu Kolos Nemocnicu. Do roku 1950 ošetrovateľské úlohy zabezpečovali milosrdné sestričky Páli Svät. Vince.

Naša nemocnica vždy bola nemocnicou mesta Ostrihom a ako takú, z mestskej politiky pochádzajúce rozlišenia samozrejme citlivo dotýkali.

V roku 1989 mohla naša inštitúcia prijať meno Vszary Kolos Kórház, Esztergom.
Napriek ťažkostiam uplynulých 110 rokov nemocnica predsa prekonala tak, že napriek všetkým z času na čas sa vedela obnoviť. Početní, v neskoršom období celoštátneho hľadiska významní lekári začínali u nás svoju životnú dráhu alebo tu pracovali dlhšie-kratšiu dobu. Bez nároku na komplexnosť pomenujme z nich niekoľko: Dr. Naszladi Attila, Dr. Boga Mariann, Dr. Holló János, Dr. Votisky Péter, Bol naším kolegom Dr. Pénzes István, Dr. Csernohorszky Vilmos, Dr. Leel-Őssy Lóránt a Szállási Árpád. Mohli by sme ešte dlho vymenovávať mená našich vynikajúcich jednotlivcov.

V meste Svätého Štefana byť kňazom hippokrata, vždy znamenal určitú hodnosť, znamená to aj dnes a dúfame, že to tak ostane aj v budúcnosti. Hoci dnešné problémy maďarského zdravotníctva, viac než dosť citlivo sa dotýkajú aj našej nemocnice, ale vychádzajúc z našich dejín optimisticky sa pozeráme do našej budúcnosti. Kráľovské mesto ležiace v geografickom strede Euregiónu Ister-Granum, podľa našich nádeji aj v zdravotníctve získáva postupne naspäť svoju predchádzajúcu nezastupiteľnú úlohu.

Zurück nach oben.